Akaryakıt – LPG İstasyonu Değerlemesi

Akaryakıt – LPG İstasyonu  Değerleme

Enerji Piyasası sektörü diğer sektörlere göre gayrimenkul haricinde, hukuk ve işletme ve petrol piyasası kanununa tabi olma vb. gibi
farklı unsurları içinde barındırmaktadır. Bu unsurlar aşağıdaki gibi genellenebilmektedir.

İstasyon ve Dolum Tesisi Yapımına İzin Veren İmar Durumu Gayri Sıhhi Müessese Lisansı, ÇED Raporu, Bayi- Dağıtıcı Sözleşmesi, EPDK Lisansı, İntifa Hakkı Süresi, Rekabet Kurulu Kararları Lisanslar ise aşağıdaki gibidir:

  • Rafınerici Lisansı,
  • işleme Lisansı,
  • Madeni Yağ Lisans!
  • Depolama Lisansı,
  • İletim Lisansı,
  • Serbest Kullanıcı Lisansı
  • İhrakiye Teslimi Lisansı,
  • Dağıtıcı Lisansı,
  • Taşıma Lisansı,
  • Bayilik Lisansı.

Şirketimiz; bir akaryakıt- LPG istasyonunun, istasyon projesinin, istasyona bağlı hak , faydaların (intifa hakkı, satış hacmi… ), dolum tesisi veya rafinerinin belli bir tarihteki muhtemel piyasa, kira veya talep edilen değerinin bağımsız ve tarafsız olarak, bu değeri etkileyen nitelik, nicelik, makine parkı ve ekipman , piyasa koşulları gibi her türlü unsuru analiz ederek uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartları çerçevesinde yazılı olarak raporlayabilecek düzeyde bilgi ve tecrübeye sahiptir.