şirket hakkında

Adil Değerleme

Şirketimiz gayrimenkule dayalı haklar ile bunlara ilişkin her türlü proje konusunda teknik, hukuki, malî ve bilimsel danışmanlık hizmeti vermektedir.

SPK Mevzuatı gereğince bir gayrimenkulün veya varlığın rayiç değerini bağımsız ve tarafsız bir şekilde takdir ve uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartlarına uygun olarak sizlere raporlar.

Misyonumuz

Çalışmaya konu olacak gayrimenkulün değeribi; bilimsel metodolojileri kullanarak, gerçeklik, var olma, belgeye dayanma ilkelerine bağlı kalarak dürüst, şeffaf ve uluslararası normlarda kabul görecek şekilde belirlemektir.

Amacımız

Değerleme uzmanlığının gerektirdiği sorumluluk ve ilkelere bağlı kalarak ülkemizin her bölgesinde kaliteli, hızlı ve zamanında hizmet sunmaktır.

İlkelerimiz

Bilimsellik, Gerçeklik, Varolma, Belgeye Dayanma, Tarafsızlık, Güvenilirlik, Detaylı Araştırma, Kaliteli, Hızlı ve Zamanında İş Disiplini, Şeffaflık, Mesleki Özen, Ekip Çalışması, Dürüstlük, Etik Kurallara Bağlılıktır.

Mesajımız

Uluslararası Kabul Görmüş Değerleme Standartlarını kullanarak gayrimenkullerinizi bağımsız ve tarafsız bir şekilde incelemek ve değerleme raporu hazırlamak asli görevimizdir. Değerleme standartlarının ve mesleğinin ülke çapında çıtasının yükseltilmesi ise en önemli hedeflerimizdendir.

Hizmetlerimiz

Gayrimenkul Değerleme, Gayrimenkul Geliştirme Projelerine Danışmanlık, Etkin Ve Verimli Kullanım Analizi, Pazar Araştırması, Gayrimenkule İlişkin Hukuki Ve Mali Danışmanlık, Yatırım Projelerinin Analizi, Proje Danışmanlığı, Şehircilik Ve Kentsel Dönüşüm Projeleri Danışmanlığı, Kira Bedeli Tespitidir.

HİZMETLERİMİZ

Gayrimenkul
Değerlemesi

Arazi, Arsa, Bina, Konut Ve Konut Projeleri, Rezidans, Devre Mülk, Villa, Dükkan, Ofis, İş Merkezleri, Alışveriş Merkezleri, Oteller,

Makine Parkı ve Ekipman Değerlemesi

Değerleme çalışmalarımızda, üretim tarihi, menşei markası, bu markaların sektör

Alışveriş Merkezi – Plaza Değerlemesi

Gelir getiren ticari mülklerin değerleme çalışmalarında, gayrimenkulün bulunduğu

Akaryakıt-LPG İstasyonu Değerlemesi

Enerji Piyasası sektörü diğer sektörlere göre gayrimenkul haricinde, hukuk ve işletme ve

Adil Değerleme

Hizmetlerimizden Faydalanabilecek Kuruluşlar:

Değer Katıyoruz

Değerleme uzmanlığının gerektirdiği sorumluluk ve ilkelere bağlı kalarak ülkemizin her bölgesinde kaliteli, hızlı ve zamanında hizmet sunuyoruz.

Değer katıyoruz

Çalışan Sayısı

Kadrolu
İ.İ.B.F. Değerleme Uzmanı
Sözleşmeli
Özel Projeler Departmanı
4 Meslek Grubu
Değerleme Uzmanı
Operasyon