Gayrimenkul Yönetimi ve Proje Danışmanlığı

Adil Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. olarak gayrimenkul değerlemesi hizmetlerinin yanında müşterilerimizin gayrimenkul portföylerinin etkili yönetimine yönelik danışmanlık hizmetleri de sunulmaktadır.

Bu kapsamdaki hizmetlerimiz; Gayrimenkullerin kamu kurumlarına yönelik hakları, sorumluluk ve kısıtlamaları, mülkiyet durumları, olası riskler, kaynakların doğru, uygun, etkin ve verimli kullanımının planlanarak, kanun ve mevzuatlar kapsamında yönetiminin sağlanmasına yönelik çalışmalardır.

• Mülkiyet haklarının tespiti ve sınırlı ayni hakların kullanımına yönelik çalışmalar,
• Kanun ve Yönetmeliklere göre gayrimenkullerin durum tespitleri ve bilgilendirme raporlarının hazırlanması,
• Gayrimenkullerin teknik analizlerinin yapılarak, çap, ifraz, tevhit, yola terk gibi durumlarının tespit edilerek raporlanması,
• Gayrimenkullerin tapu kayıtlarının, kat irtifakı projelerinin ve yönetim planlarının incelenerek durum tespiti yapılması, çözüm önerilerinin sunulması,
• Arsalara ilişkin imar planları, imar uygulamaları (15, 16 veya 18. Madde uygulamaları) ve yapılan tespitlere uygun proje geliştirme önerilerinin sunulması,
• Arazi kullanımına yönelik tespitler ve önerilerin yapılması, arazi geliştirme çalışmaları, arazi toplulaştırılmasına yönelik çalışmalar, tarım arazilerinin kullanımına yönelik değerlendirmeler, • Üstyapı projelerinin incelenerek ruhsat, iskan, imar dosyası, emlak rayiç değeri gibi tespit ve takibinin yapılarak raporlanması,
• İnşaat seviye tespiti ve takibi (aylık ve yıllık periyotlarla inşaatta yapılan harcamaların tespiti) • Gelir getiren gayrimenkullerin (Otel, Avm, Hastaneler, İş Merkezleri, Havalimanları, Limanlar, vb.) gelir yöntemine göre nakit akış tablolarının hazırlanarak finansal projeksiyonlarının çıkartılması ve değerleme raporlarının hazırlanması.

Hizmetler
İletişim
Adres

Beştepe Mh. Yaşam Cd. Ak Plaza No: 7 İç Kapı No:25 Yenimahalle/Ankara

Telefon

(0312) 430 31 84

E-posta

info@adildegerleme.com