Hizmetlerimiz

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Kurumsal ve bireysel olarak verdiğimiz değerleme hizmetlerinin detaylarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.


Gayrimenkul Değerleme

Kira Değeri ve Fiziki Durum Tespiti

Makine Parkı ve Ekipman değerlemesi

Alışveriş Merkezi - Plaza Değerlemesi

Akaryakıt İstasyonu Değerlemesi

Turistik Tesis Değerlemesi

Tarımsal (Arsa,Tarla) Değerleme

Sağlık Merkezleri Değerlemesi

Eğitim Alanlarının Değerlemesi

Yabancıların Mal Edinimi Değerlemeleri

Vatandaşlık İçin Değerleme Hizmetleri

Yabancılar İçin Tapu İşlemlerine Esas Değerleme Hizmetleri

Proje Değerleme ve Fizibilite Raporlama

İmar Barışı Danışmanlık Hizmetleri

Hizmetlerimiz

Müşterilerimize en iyi hizmeti verebilmek, çözümler üretip raporlayabilmek amacıyla aşağıdaki alanlarda hizmetlerimizi yoğunlaştırdık: Bankaların ve Leasing Kurumlarının Ticari Teminatları ve ikincil piyasalar için, Arazi, arsa, tarla, bağ, bahçe, bina, toplu ve bireysel konut, rezidans, devre mülk, villa, dükkan, ofis, iş merkezleri, alışveriş merkezleri, oteller, özel yurt, konaklama, turizm tesisleri, fabrikalar, endüstriyel tesisler, üretim tesisleri, akaryakıt- lpg istasyonları, makine parkları, gemiler, limanlar, dolum tesisleri gibi yerlerin kiralama ve alım-satımları için, Kamu ve özel Kurumların borçları, teminat portföyü, Kamulaştırma, devletleştirme ya da özelleştirmeye konu taşınmazlar, Yol, kanal su, isale, enerji nakil hatları, baraj gibi altyapı, kamulaştırma ya da irtifak hakkı tesis alanları, Mahkemelerde bilirkişilik kapsamında, Tarihi eser röleve, restitüsyon ve renevasyon, Kentsel dönüşüm, katılım payları, arsa payları, değer dağılımları, dağıtım ortaklık payları hesapları 6 En iyi -en verimli kullanım, rekabet ve pazar talebi araştırmaları, fizibilite analizleri, sosyal etki değerlendirmeleri Dönüşüm kapsamındaki parseller ve kooperatif, çoklu ortaklıklar için Şerefiye değerlendirmeleri yapmak ve bu kapsamda Danışmanlık yapmak.!


Sosyal Donatılar ve Danışmanlık

Okul, sinema, tiyatro, dershane, sağlık tesisi gibi sosyal donatılar, Miras, Şirket Birleşme, Ayrılmalarında, Taksim ve Trampa işlemleri ile Boşanma paylaşımlarında hakça paylaşım sağlamak için Değerleme yapmak. Bilgi sistemlerinin kurulmasında, Orman, kültür ve tabiat varlıkları alanları, kıyı kanunu uygulamaları, tapu-kadastro, imar, maden, iskan, kentsel dönüşüm sorunlarına ilişkin Danışmanlıklar yapmaktayız. Yatırım stratejileri ve Pazar, yatırım, en etkin en verimli kullanım, taşınmaz proje geliştirme, hukuki durum tespiti, yönetme, bölgesel pazarlama ve fizibilite Raporları — Analizleri hazırlamak. Yabancılara Gayrimenkul Alım-Satım İşlemlerinde Danışmanlık Hizmeti sunmak.