Makine Parkı ve Ekipman Değerlemesi

Makine Parkı ve Ekipman  Değerleme

Sermaye Piyasası Kurulunun 31.08.2019 tarih ve 30874 sayılı resmi gazetede yayınlanan Seri : III – 62.3 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ ve ilgili mevzuat çerçevesi içerisinde, gayrimenkule bağlı bütünleyici parça olarak nitelendirilen makineler, teferruat listesinde yer alan makineler, sektörel olarak farklılaşan makine parkı değerleme çalışmaları şirketimizin konusunda uzman olarak makine mühendisleri tarafından değerleme çalışmaları yapılmaktadır.

Değerleme çalışmalarımızda, üretim tarihi, menşei markası, bu markaların sektör içinde tercih edilirliği, kullanım ömrü ve kalan ömrü, fonksiyonel olarak demode olup olmadığı, periyodik bakımlarının incelenmesi, servis ve yedek parça sağlanma hızı ve fiyatları, teknolojik gelişmişlik seviyesi, sektördeki gelişmişlik sıralamasındaki durumu, alternatif sektörlerde kullanılabilirliği, taşınabilirliği, taşıma sonrası montaj ve kullanıma geçiş süreci, ikinci el piyasasında satılabilirliği gibi sorulara cevap aranır. Bu sorularla elde edilen veriler mühendislik, piyasa, sektör bilgileri birleştirilerek analiz edilerek raporlanır.

Küçük ve orta ölçekli imalathaneler, çimento tesisleri, besi-süt çiftlikleri, hastane donanım ve ekipmanları, otel ekipmanları, akaryakıt istasyonlarının ekipmanları, rüzgar enerjisi santralleri, güneş enerjisi santralleri, HES (Hidro Elektrik Santrali) bu kapsamda değerleme çalışmalarına konu olabilmektedir.