Kurumsal

Kurumsal

Adil Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

Gayrimenkul Değerleme, Sermaye Piyasası Kurulunun 31.08.2019 tarih ve 30874 sayılı resmi gazetede yayınlanan Seri : III – 62.3 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ’in 1. maddesinin ikinci fıkrasında “Sermaye piyasasında gayrimenkul değerleme faaliyeti; sermaye piyasası mevzuatına tabi ortaklıklar, ihraççılar ve sermaye piyasası kurumlarının, sermaye piyasası mevzuatı kapsamındaki işlemlerine konu olan gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya gayrimenkullere bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin Kurul düzenlemeleri ve Kurulca kabul edilen değerleme standartları çerçevesinde bağımsız ve tarafsız olarak takdir edilmesini ifade eder.” olarak tanımlanmıştır. Bu tanım dikkate alınarak gayrimenkul değerleme, gayrimenkul, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak tespiti çalışması olarak tanımlamak mümkündür.

Adil Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler Listesine 25.03.2010 tarihinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 08.12.2011 tarihinde, Bankalara Değerleme Hizmeti Vermeye Yetkili Kuruluşlar Listesine alınmıştır.

Şirketimiz gayrimenkule dayalı haklar ile bunlara ilişkin her türlü proje konusunda teknik, hukuki, malî ve bilimsel danışmanlık hizmeti vermektedir. SPK Mevzuatı gereğince bir gayrimenkulün veya varlığın rayiç değerini bağımsız ve tarafsız bir şekilde takdir ve uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartlarına uygun olarak sizlere raporlar.

Adil Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ; Kurumsal ve Bireysel Müşterilerinden gelen talepler Doğrultusunda Standartlara Uygun, Bilimsel, Gizli, Tarafsız Ve Güvenilir Gayrimenkul Değerleme Raporları Hazırlayan bir şirkettir.


Ankara Genel Merkez

Beştepe Mah. Yaşam Cad. Ak Plaza

No:7/25 Yenimahalle/Ankara

İzmir Şube

Mavişehir Park Yaşam Ticaret Merkezi

Yalı Mah. 6523 Sk. A Blok No:32/CB Karşıyaka/İzmir

Samsun Şube

Yenimahalle Mah. 3147 Sk. İşman Apt.

Blok No: 14 İç Kapı No:7 Atakum/Samsun

Mersin Şube

Camişerif Mah. 5248 Sk. Hasan Özyurt İşhanı

No:6/17 Akdeniz/Mersin

İstanbul Şube

Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sk. Metropal İstanbul

A Blok Apt No:2E  Kat:21 Daire:331 Ataşehir/İstanbul

Diyarbakır Şube

Fırat Mah. 494/1 Sk. Akatay Tovers  Dış Kapı No: 1

Kat:9 İç Kapı No:36  Kayapınar/Diyarbakır

Malatya Şube

İzzetiye Mah. Nasuhi Cad. Büyük Çarşı İş Merkezi

Kat:2 No:55 Battalgazi/Malatya