Otel ve Turistik Tesis Değerlemesi

Otel ve Turistik Tesis  Değerleme

Otel işletmelerinin değerlemesinde kullanılan yöntemler genellikle maliyet, emsal karşılaştırma ve gelir
kapitalizasyonu yaklaşımlarıdır.

Pazarın benzer bir tesise ne kadar ödemeye hazır olduğu ile ilgili olan emsal karşılaştırma yaklaşımı da, bire bir benzer iki konaklama tesisi bulmanın güçlüğü nedeniyle pek uygulanabilir değildir. Gelir yaklaşımı ile konaklama tesislerini değerlemede, değerleme uzmanların farklı varsayımlarda bulunmaları ve gerek yıllık net nakit akımlarının tahminine gerekse iskonto oranının seçimine bağlı olduğundan, aynı tesisin farklı değerlenmesine yol açabilir. Gelişmiş ülkelerde otellerle ilgili farklı değişkenler göz önünde tutularak ve bu değişkenlerin geleceğe yansımasını güncel uluslararası finans piyasası kriterlerine göre hesaplayan ve yayınlanan endeksler bulunmaktadır. Ancak ülkemizde hâlihazırda bu endeksler oluşturulmamış durumdadır. Bu nedenle her bir otel, kendi özel koşullarında değerlenmelidir ve değerlendirilmektedir.

Otel değerlemeleri ile ilgili değişkenler oldukça fazla olmasına rağmen ana kriterler; doluluk oranı”,”ortalama oda fiyatı” ve ” oda ve yatak sayısı” ile otel gelirleri arasında yakın ilişkiler vardır. Maliyet değeri ile benzer tesislerin pazarda satış fiyatları arasındaki fark, yatırımcılara yeni bir tesis inşa etme ya da mevcut bir tesisi satın alma fizibilitesi hakkında yol gösterici olabilir.

Turistik tesis kapsamında yer alan gayrimenkuller;

  • Otel
  • Rezidans
  • Motel
  • Apart otel
  • Tatil köyü
  • Pansiyon
  • Resort otel
  • Kaplıca Otel
  • Eğlence Merkezleri

Turistik tesislerin değerleme çalışmaları, gayrimenkul değerleme çalışmalarından ayrılmaktadır. Otel danışmanları, gayrimenkul değerleme uzmanları ve muhasebecileri ile birlikte hazırlamış olduğumuz kapsamlı ve detaylı “Otel Değerleme Raporu” güvenilir değerleme raporları sunmayı garanti etmektedir.

Özellikle turistik konaklama tesislerinin bölgesel, fiziksel ve teknik özelliklerinin yanında yatak başı maliyet, doluluk oranı ve tesis derecelendirmesi dikkate aldığımız en önemli unsurlardır.