Sağlık Merkezleri Değerlemesi  
   

Sağlık merkezleri kapsamında kamu yada özel sektör tarafında yatırımları yapılan;

 • Hastane,
 • Araştırma Merkezi,
 • Laboratuar,
 • Poliklinik,
 • Sağlık Ocağı,
 • Üniversite Hastaneleri,

gibi gayrimenkullerin değerleme süreçlerinde,

 • Gayrimenkulün tapu kaydı,
 • Gayrimenkulün adresi,
 • Gayrimenkulün tanımı (halihazır durumu) ,
 • Bulunduğu semt ve bölgeye ait bilgiler,
 • Bölgenin altyapı durumu,
 • Ulaşım durumu, ulaşım şekilleri ve ulaşım krokisi,
 • İmar durumu bilgileri,
 • Gayrimenkule ilişkin ekler (tapu, çap, ruhsat, iskan vs.) ,
 • Gayrimenkulün rayiç değeri,
 • Gayrimenkule ait fotoğraf,
 • Tespit edilen rayiç bedel için kabul edilmesi gereken tolerans miktarı.
 • Makine ve ekipmanlar ile marka değerleri

gibi kriterleri eksperlerimiz göz önünde bulundurmaktadırlar.

 
   
sürekli bilgilendime formu  
Adil Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Seri: VIII, No: 35 sayılı mezuat çerçevesinde 25.03.2010 tarihinde değerleme hizmeti verecek şirketler listesine alınmıştır.  
     
  Alış :   Satış :
  Alış :   Satış :
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
 
   
 
haberler / duyurular
 
Şirketimiz Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından, 08.12.2011 tarihinde, Bankalara Değerleme Hizmeti Vermeye Yetkili Kuruluşlar listesine alınmıştır.
..Devami