Neden Adil Değerleme?  
   

Çünkü; Bağımsız

Şirketimizin yapısı gereği alanında menfaat çatışması yaratacak başka kuruluşlarla doğrudan ve dolaylı ilişkisi bulunmamaktadır. Bu da değerleme hizmetlerimizi tamamen tarafsız ve bağımsız yapılabilmesine olanak tanımaktadır.

Değerleme işleminin olmazsa olmaz kuralı, hizmet veren kuruma duyulan güven unsurunun zedelenememesidir. Bu noktada bağımsız ve tarafsız kalabilmek tabiatıyla anahtar rolü oynamaktadır.

Çünkü; Bilgi ve Deneyimli

Şirketimiz kadroları kamuda sorumluluk gerektiren üst düzey görevde bulunmuş uzmanlar ile sektörde deneyim kazanmış pratisyenlerimizin uygun kombinasyonundan oluşmaktadır. Bu da sunulan hizmetin bilgili, deneyimli ve problemler karşısında pratik çözümler üretebilen uzman bir kadro tarafından verilmesi anlamına gelmektedir.

Çünkü; Teknolojiye Açık

Şirketimiz uydu fotoğraflama, gps (global positioning system), elektronik metre gibi teknolojik imkanları gerek rapor hazırlanması gerekse bu raporların ulaştırılması açısından yoğun bir biçimde kullanmaktadır.

Çünkü; Etkin

Verdiğimiz hizmetlerimiz, hem var olan kıymetlerin değerlerinin belirlenmesini, hem de muhtelif projelerde danışmanlık hizmeti verilmesini kapsamaktadır.

Varlık değerlerinin belirlenmesindeki tarafsız ve bilgiye dayalı uzmanlığımızın yanında, proje değerlendirme alanındaki etkinliğimiz, mevcut personelimizin gerek hukuki, gerek teknik bilgi donanımı açısından tartışmasızdır.

 
   
sürekli bilgilendime formu  
Adil Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Seri: VIII, No: 35 sayılı mezuat çerçevesinde 25.03.2010 tarihinde değerleme hizmeti verecek şirketler listesine alınmıştır.  
     
  Alış :   Satış :
  Alış :   Satış :
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
 
   
 
haberler / duyurular
 
Şirketimiz Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından, 08.12.2011 tarihinde, Bankalara Değerleme Hizmeti Vermeye Yetkili Kuruluşlar listesine alınmıştır.
..Devami