Maddi Olmayan Varlıkların Değerlemesi  
   

Maddi olmayan duran varlıklar, fiziki varlıkları olmayan patent, lisans, işletme, ticaret ünvanı, marka, şerefıye, intifa, telif hakkı gibi haklarla işletmeye ticari fayda sağlayan imtiyazlardan, üstünlüklerden oluşur. Bunlardan başka, işletmenin kuruluşu ve geliştirilmesi için yapılan harcamaları kapsayan ilk kuruluş ve geliştirme giderleri de aktifleştirilmiş giderler olarak maddi olmayan duran varlıklara dahil edilirler.

Maddi olmayan duran varlıklar meydana geldiklerinde veya satın alındıklarında bunlar karşılığında ödenen tutarlar üzerinden aktifleştirilirler. Maddi olmayan duran varlıklar da maddi duran varlıklar gibi amortismana tabi tutularak itfa edilirler.

Maddi olmayan duran varlıkların değerlerinin tespit edilmesi, gayrimenkullerin ve şirket duran varlıklarının gerçek değerlerinin bulunmasında önemlidir. Bir gayrimenkulü yada gayrimenkul projesini içine alan bazı yapılanmalarda maddi olmayan varlık değeri gayrimenkul değerinin bile önüne geçebilmektedir. Örneğin TV kanallarında sınırlı sayıda gayrimenkulleri olmasına rağmen, kanalın marka değeri gayrimenkul değerinin çok üstünde, şirket değerinin büyük bölümünü oluşturmaktadır. Aynı şekilde maden, kum, taş ocaklarında işletme hakkı, turizm tesislerinde arsa kullanım hakkı gözardı edilemeyecek değerlere ulaşmaktadır.

 
   
sürekli bilgilendime formu  
Adil Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Seri: VIII, No: 35 sayılı mezuat çerçevesinde 25.03.2010 tarihinde değerleme hizmeti verecek şirketler listesine alınmıştır.  
     
  Alış :   Satış :
  Alış :   Satış :
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
 
   
 
haberler / duyurular
 
Şirketimiz Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından, 08.12.2011 tarihinde, Bankalara Değerleme Hizmeti Vermeye Yetkili Kuruluşlar listesine alınmıştır.
..Devami