Kira Değeri ve Fiziki Durum Tespiti  
   

Uzmanlarımız piyasa bilgilerine, araştırma yeteneklerine ve veri kaynaklarına dayalı olarak talep edilen mülklerin kira bedelleri konusunda raporlar düzenlemektedir. Mahkemelerde bu konuda bilirkişilik yapmaktadırlar. Bu işlemleri tüm mesleklerin icrasında olduğu gibi bağımsızlık, tarafsızlık ve güvenirlik ilkeleri doğrultusunda yapıyoruz.

Özel ve tüzel kişilikler veya kamu kuruluşları için verdiğimiz danışmanlık hizmeti;

  • Kiraya verilenlerin kira sözleşmelerinin yenilenmesi veya uzatılması nedeniyle değer tespiti konularını kapsamaktadır.  
  • Kiralanacak veya kiraya verilecek gayrimenkullerin kira değer tespiti,
  • Kiraya verilmek üzere gayrimenkul kiralanması için değer tespiti,
 
   
sürekli bilgilendime formu  
Adil Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Seri: VIII, No: 35 sayılı mezuat çerçevesinde 25.03.2010 tarihinde değerleme hizmeti verecek şirketler listesine alınmıştır.  
     
  Alış :   Satış :
  Alış :   Satış :
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
 
   
 
haberler / duyurular
 
Şirketimiz Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından, 08.12.2011 tarihinde, Bankalara Değerleme Hizmeti Vermeye Yetkili Kuruluşlar listesine alınmıştır.
..Devami