Hakkımızda  
   

Adil Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Seri: VIII, No: 35 sayılı "Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde,  25.03.2010 tarihinde gayrimenkul değerleme hizmeti vermek üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, Lisanslı Değerleme Şirketleri listesine alınmıştır.

Şirketimiz gayrimenkule dayalı haklar ile bunlara ilişkin her türlü proje konusunda teknik, hukuki, malî ve bilimsel danışmanlık hizmeti vermektedir. SPK Mevzuatı gereğince bir gayrimenkulün veya varlığın rayiç değerini bağımsız ve tarafsız bir şekilde takdir ve uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartlarına uygun olarak sizlere raporlar.

Adil Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ; Kurumsal Ve Bireysel Müşterilerinden Gelen Talepler Doğrultusunda Standartlara Uygun, Bilimsel, Gizli, Tarafsız Ve Güvenilir Gayrimenkul Değerleme Raporları Hazırlayan, Kalitesi Sebebiyle Tercih Edilen Bir Firma Haline Gelmiştir.

 
   
sürekli bilgilendime formu  
Adil Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Seri: VIII, No: 35 sayılı mezuat çerçevesinde 25.03.2010 tarihinde değerleme hizmeti verecek şirketler listesine alınmıştır.  
     
  Alış :   Satış :
  Alış :   Satış :
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
 
   
 
haberler / duyurular
 
Şirketimiz Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından, 08.12.2011 tarihinde, Bankalara Değerleme Hizmeti Vermeye Yetkili Kuruluşlar listesine alınmıştır.
..Devami