Gayrimenkul Değerleme  
   
Gayrimenkul Değerleme, her türlü resmi, özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait taşınmazların, taşınmaz projelerinin ve taşınmazla ilgili hak ve faydaların belirli tarihteki yaklaşık değerinin bağımsız, tarafsız ve uluslar arası alanda kabul görmüş değerleme standartları çerçevesinde takdir edilmesidir.

Adil Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından tespit edilen rayiç bedel, ekspertize konu gayrimenkulün gerçek piyasa değeridir. Yani, o günün piyasa koşullarında geçerli olan alım-satım değeridir. Eksperlerimiz bu değeri tespit ederlerken, göz önünde bulundurdukları başlıca kriterler şunlardır:

 

 • Gayrimenkulün bulunduğu semt ve mevkii,
 • Gayrimenkule olan talep derecesi,
 • Gayrimenkulün imar durumu,
 • Arsa büyüklüğü ve arsa payı miktarı,
 • Ana gayrimenkulün bağımsız bölümleri ve kullanma şekli,
 • Kullanılan malzeme ve işçilik kalitesi,
 • Gayrimenkulün yıpranma payı,
 • Bayındırlık Bakanlığı rayici,
 • Yıllık getirebileceği gelir,
 • Vergi rayiç değerleri,
 • Günün ekonomik koşulları,
 • Takyidat durumu,
 • Gayrimenkule ait hak ve mükellefiyetler,

 

 
   
sürekli bilgilendime formu  
Adil Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Seri: VIII, No: 35 sayılı mezuat çerçevesinde 25.03.2010 tarihinde değerleme hizmeti verecek şirketler listesine alınmıştır.  
     
  Alış :   Satış :
  Alış :   Satış :
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
 
   
 
haberler / duyurular
 
Şirketimiz Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından, 08.12.2011 tarihinde, Bankalara Değerleme Hizmeti Vermeye Yetkili Kuruluşlar listesine alınmıştır.
..Devami