Online Değerleme Talebi  
   
   
sürekli bilgilendime formu  
   
Talep Eden KİŞİ BİLGİLERİ   FATURA BİLGİLERİ
Adınız Soyadınız :   Firma Ünvanı :
Firma Adı :   Fatura Adresi :
Telefon Numaranız :   Vergi Dairesi :
E-mail Adresiniz :   Vergi Numarası :
             
TAŞINMAZA AİT BİLGİLER
İl :   Pafta No :
İlçe :   Ada No :
Mahalle :   Parsel No :
Kat :   Bölüm No :
Adres :
             
      IP'niz : 100.26.179.251
      İşlem : 38f629170ac3ab74b9d6d2cc411c2f3cadil1
 
NOTUNUZ
 
Bu başvuru ve bilgi formunda verdiğim beyanlarım doğrudur. Bilerek yanlış bilgi verdiğim veya bazı bilgileri gizlediğim anlaşıldığı takdirde, bundan doğacak sorumluluğu kabul ettiğim gibi, yapılan/yapılmış işe son verilmesi karşısında hiçbir hak ve tazminat istemeyeceğimi kabul ve beyan ederim.
Yukardaki şartları kabul ediyorum